Kategori: tjenester

Service

Published by on 1. mai 2014
Categories: tjenester

Vi utfører alt av service og reparasjoner på elektriske anlegg i boliger, hytter, butikker og næringsarealer.

Internkontroll næring

Published by on 1. mai 2014
Categories: tjenester

Gjennom internkontrollsystemet skal bedriften beskrive hvordan den tar hensyn til og etterlever myndighetenes lover, forskrifter og egne HMS-krav. Internkontroll for elektriske anlegg er dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at elektriske installasjoner planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene. IK-forskriften pålegger den som er ansvarlig for virksomheten og påse at rutiner […]

Brannforebyggende el-kontroll bolig

Published by on 7. mai 2014
Categories: tjenester

Vi kontrollerer det elektriske anlegget i din bolig eller hytte. I denne el-sjekken inngår bl.a. visuell kontroll av hele anlegget, inkl. småelektrisk utstyr samt måling av isolasjonsmotstand og jordforbindelser. Husk at el-kontoll kan bety lavere forsikringspremie.

Alarm

Published by on 7. mai 2014
Categories: tjenester

Vi intallerer godkjente alarmanlegg for bolig-, butikker-, nærings- og landbruksbygninger (brann, tyveri, vann) med eller uten automatisk varsling. Varsling kan kobles via telefonlinjen til vaktselskap, nabo, familie eller egen mobiltelefon.

Belysning

Published by on 7. mai 2014
Categories: tjenester

Vi leverer og monterer alt av lys- og nødlysutstyr. Profesjonelle løsninger er mer enn god design og teknisk gode produkter. Vi ønsker å være en partner i prosessen og bidra med praktiske løsninger som forenkler gjennomføringen av prosjektet.

Styringsenheter

Published by on 7. mai 2014
Categories: tjenester

Vi gir tips og råd om hvordan du kan få redusert strømforbruk. Vi leverer og monterer ulike systemer for styring av lys og varme. Som eksempler kan nevnes: Automatisk styring av utelys. Termostatstyring av varmeanlegg med evt. nattsenking. Tidsstyring av terrassevarmere. etc.