Archive for the ‘tjenester’ Category

E-verksrapporter

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Som autorisert elektroinstallatør kan vi utføre og ferdigmelde elektriske arbeider ifm. rapporter utstedt av det lokale tilsynet.

Prosjektering

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Vi har allsidig erfaring med prosjektering av komplette elektriske anlegg.

Service

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Vi utfører alt av service og reparasjoner på elektriske anlegg i boliger, hytter, butikker og næringsarealer.

Internkontroll næring

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Gjennom internkontrollsystemet skal bedriften beskrive hvordan den tar hensyn til og etterlever myndighetenes lover, forskrifter og egne HMS-krav. Internkontroll for elektriske anlegg er dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at elektriske installasjoner planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene. IK-forskriften pålegger den som er ansvarlig for virksomheten og påse at rutiner og system blir utviklet og etterlevd. Daglig leder har det fulle ansvar for dette.

Brannforebyggende el-kontroll bolig

Posted on: mai 7th, 2014 by akatombo development No Comments

Vi kontrollerer det elektriske anlegget i din bolig eller hytte. I denne el-sjekken inngår bl.a. visuell kontroll av hele anlegget, inkl. småelektrisk utstyr samt måling av isolasjonsmotstand og jordforbindelser. Husk at el-kontoll kan bety lavere forsikringspremie.

Alarm

Posted on: mai 7th, 2014 by akatombo development No Comments

Vi intallerer godkjente alarmanlegg for bolig-, butikker-, nærings- og landbruksbygninger (brann, tyveri, vann) med eller uten automatisk varsling. Varsling kan kobles via telefonlinjen til vaktselskap, nabo, familie eller egen mobiltelefon.

Belysning

Posted on: mai 7th, 2014 by akatombo development No Comments

Vi leverer og monterer alt av lys- og nødlysutstyr. Profesjonelle løsninger er mer enn god design og teknisk gode produkter. Vi ønsker å være en partner i prosessen og bidra med praktiske løsninger som forenkler gjennomføringen av prosjektet.

Styringsenheter

Posted on: mai 7th, 2014 by akatombo development No Comments

Vi gir tips og råd om hvordan du kan få redusert strømforbruk. Vi leverer og monterer ulike systemer for styring av lys og varme. Som eksempler kan nevnes:

  • Automatisk styring av utelys.
  • Termostatstyring av varmeanlegg med evt. nattsenking.
  • Tidsstyring av terrassevarmere.
  • etc.
Printet fra www.vestfoldelektro.no Stavernsveien 15, 3264 Larvik Tlf : 91887337