Author Archive

E-verksrapporter

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Som autorisert elektroinstallatør kan vi utføre og ferdigmelde elektriske arbeider ifm. rapporter utstedt av det lokale tilsynet.

Prosjektering

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Vi har allsidig erfaring med prosjektering av komplette elektriske anlegg.

Service

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Vi utfører alt av service og reparasjoner på elektriske anlegg i boliger, hytter, butikker og næringsarealer.

Internkontroll næring

Posted on: mai 1st, 2014 by akatombo development No Comments

Gjennom internkontrollsystemet skal bedriften beskrive hvordan den tar hensyn til og etterlever myndighetenes lover, forskrifter og egne HMS-krav. Internkontroll for elektriske anlegg er dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at elektriske installasjoner planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene. IK-forskriften pålegger den som er ansvarlig for virksomheten og påse at rutiner og system blir utviklet og etterlevd. Daglig leder har det fulle ansvar for dette.

Brannforebyggende el-kontroll bolig

Posted on: mai 7th, 2014 by akatombo development No Comments

Vi kontrollerer det elektriske anlegget i din bolig eller hytte. I denne el-sjekken inngår bl.a. visuell kontroll av hele anlegget, inkl. småelektrisk utstyr samt måling av isolasjonsmotstand og jordforbindelser. Husk at el-kontoll kan bety lavere forsikringspremie.

Boligmappa.no

Posted on: mai 5th, 2014 by akatombo development No Comments

Dette er en gratis tjeneste for alle norske boligeiere.
Levert i samarbeid med Norsk Eiendomsinformasjon AS, som er heleid av Nærings- og Handelsdepartementet.

www.boligmappa.no

Hotel Bristol, Oslo

Posted on: mai 3rd, 2014 by akatombo development No Comments

Vi har ansvar for løpende service på Oslo’s tradisjonsrike Hotel Bristol. I tillegg har vi avtale om internkontroll. Fra tid til annen blir det også prosjektarbeid her.

Hvaltorvet, Sandefjord

Posted on: mai 3rd, 2014 by akatombo development No Comments

Vi har ansvar for løpende service på Sandefjords populære handelssenter.

Høyskolen i Vestfold, Bakkenteigen

Posted on: mai 3rd, 2014 by akatombo development No Comments

Vi har avtaler om service og internkontroll på Høyskolen i Vestfold.

Hotel Klubben, Tønsberg

Posted on: mai 3rd, 2014 by akatombo development No Comments

Vi har avtaler om service på tradisjonsrike Hotel Klubben.

Printet fra www.vestfoldelektro.no Stavernsveien 15, 3264 Larvik Tlf : 91887337