Forfatter: akatombo development

Service

Published by on 1. mai 2014
Categories: tjenester

Vi utfører alt av service og reparasjoner på elektriske anlegg i boliger, hytter, butikker og næringsarealer.

Internkontroll næring

Published by on 1. mai 2014
Categories: tjenester

Gjennom internkontrollsystemet skal bedriften beskrive hvordan den tar hensyn til og etterlever myndighetenes lover, forskrifter og egne HMS-krav. Internkontroll for elektriske anlegg er dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at elektriske installasjoner planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene. IK-forskriften pålegger den som er ansvarlig for virksomheten og påse at rutiner […]

Brannforebyggende el-kontroll bolig

Published by on 7. mai 2014
Categories: tjenester

Vi kontrollerer det elektriske anlegget i din bolig eller hytte. I denne el-sjekken inngår bl.a. visuell kontroll av hele anlegget, inkl. småelektrisk utstyr samt måling av isolasjonsmotstand og jordforbindelser. Husk at el-kontoll kan bety lavere forsikringspremie.

Boligmappa.no

Published by on 5. mai 2014
Categories: news

Dette er en gratis tjeneste for alle norske boligeiere. Levert i samarbeid med Norsk Eiendomsinformasjon AS, som er heleid av Nærings- og Handelsdepartementet. www.boligmappa.no

Hotel Bristol, Oslo

Published by on 3. mai 2014
Categories: referanser

Vi har ansvar for løpende service på Oslo’s tradisjonsrike Hotel Bristol. I tillegg har vi avtale om internkontroll. Fra tid til annen blir det også prosjektarbeid her.